Proteco25 drewno NRO PN-B-02867 B-s2, d0 wg. EN13501-1

DREWNO IMPREGNOWANE NRO

MOCOPINUS jest producentem drewna zabezpieczonego w procesie fabrycznej impregnacji ogniochronnej do stanu NRO (nierozprzestrzeniające ognia). Produkt o nazwie Proteco25 posiada europejskie oraz polskie certyfikaty NRO, można go stosować we wnętrzach oraz jako zewnętrzna okładzina elewacyjna, deski po dostawie na budowę są gotowe do montażu.

Proteco25 to gotowe do montażu deski z certyfikatem NRO, a nie farby w puszkach do samodzielnego malowania drewna!

  • Klasa NRO (nierozprzestrzeniający ognia) dla ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz, na podstawie zapisu § 208a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (…) z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami, zgodnie z badaniem przeprowadzonym w Polsce przez akredytowane laboratorium badawcze w oparciu o Polską Normę PN-B-02867, Raport Klasyfikacyjny nr K/03/NRO/2023 ważny do 10.05.2026 oraz klasa reakcji na ogień B-s2, d0 według. normy EN 13501-1
  • Klasa NRO (nierozprzestrzeniający ognia) – klasa reakcji na ogień B-s2, d0 według. normy EN 13501-1 – materiał niezapalny, niekapiący, nierozprzestrzeniający ognia (NRO) z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku, wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (…) z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.
  • Deklaracja właściwości użytkowych nr 0763/CPR/4001, wydana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z 9.03.2011 (Dyrektywa Budowlana CPR) przez Instytut Badań Materiałów Budowlanych MPA Eberswalde (MPA Eberswalde Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH) – materiał budowlany zgodny z normą EN-14915:2013. Klasa reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN13501-1.

Drewno MOCOPINUS impregnowane przeciwogniowo jest produktem gotowym do montażu po dostawie na budowę. Drewno NRO jest poddane fabrycznej impregnacji ciśnieniowej, a następnie jest zabezpieczone kilkoma warstwami dekoracyjno-ochronnej farby do drewna w kolorze bezbarwnym (możliwe tylko dla zastosowania wewnętrznego), w kolorach transparentnych, pozostawiających widoczną strukturę i usłojenie drewna lub w kolorach kryjących wg. palety RAL. Obok kolorów z palety standardowej możliwy jest kolor na życzenie – przygotowanie próbek kolorystycznych jest bezpłatne i trwa ok. 14 dni.

PROTECO25 drewno z klasyfikacją NRO (nierozprzestrzeniające ognia). Klasa reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN 13501-1, Klasyfikacja NRO zgodnie z PN-B-02867.

Proteco25 - drewno NRO nierozprzestrzeniające ognia B-s2, d0 EN13501-1 i PN-B-02867

Drewno Proteco25 jest zabezpieczone ogniochronnym preparatem solnym na bazie związków fosforu, który został stworzony specjalnie do stosowania w komorach do impregnacji ciśnieniowej. Dzięki aplikacji w komorach próżniowych, w których środek ogniochronny pod wpływem wysokiego ciśnienia wnika głęboko w drewno, deski z powłoką Proteco25 można stosować w miejscach, w których wymagane są zwiększone parametry odporności ogniowej. W przypadku oddziaływania na drewno ognia lub wysokiej temperatury impregnacja Proteco25 powoduje opóźnienie zapłonu substratu, wolniejsze rozprzestrzenianie się płomieni na powierzchni drewna, a także redukcje stopnia wyzwolenia energii. Przebieg pożaru deski z powłoką Proteco25 w porównaniu z deska niezabezpieczona jest znacznie spowolniony. Skład chemiczny powłoki Proteco25 jest neutralny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Impregnat ogniochronny jest bezbarwny, co pozwala kształtować ostateczny efekt estetyczny drewna w sposób swobodny, poprzez nakładanie kolejnych warstw farb dekoracyjno-ochronnych (nakładane fabrycznie warstwy farb dekoracyjno-ochronnych są integralną częścią składową systemuProteco25) .

Drewno Proteco25 jest sklasyfikowane do Euroklasy B-s2, d0 zgodnie z normą EN 13501-1, w połączeniu z normą DIN EN 13823 oraz normą DIN EN ISO 11925-2. Potwierdza to deklaracja nr 0763/CPR/4001 wydana dnia 1.12.2020 (ważna bezterminowo lub do odwołania przez wydającego) przez Instytut Badań Materiałowych w Eberswalde.

Drewno Proteco25 jest sklasyfikowane do stanu NRO (nierozprzestrzenianie ognia – NRO – dla ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz) zgodnie z Raportem Klasyfikacji nr K/03/NRO/2023 ważny do 10.05.2026, wykonanym na podstawie dyspozycji z § 208a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (…) z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami, w oparciu o Polską Normę PN-B-02867.

W naszej ofercie także wiele produktów standardowych oraz produkowanych na zamówienie, które są zaimpregnowane, zbadane i sklasyfikowane pod względem ich reakcji na ogień wg. EN13501-1 lub nierozprzestrzeniające ognia NRO wg. PN-B-02867, na przykład:

  • slejka z klasą reakcji na ogień B-s1, d0 wg. EN13501-1
  • płyta stolarska, trójwarstwowa, świerk 19 mm, 5000×1250 mm, klasa reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN13501-1
  • drewno konstrukcyjne KVH w klasie reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN13501-1 (nierozprzestrzeniające ognia NRO w połączeniu z deską elewacyjną Proteco25, wg. PN-B-02867
  • łata teatralna 27×60, 27×95, 28×60, 28×95 mm klasa reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN13501-1
  • paleta drewniana EPAL 1200x800x144 mm i 600x800x144 mm klasa reakcji na ogień B-s2, d0 lub C-s2, d0 wg. EN13501-1
  • elementy rusztowań w klasie reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN13501-1.